Zadanie: Organizacja XXV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Świat pod Kyczerą" – umowa nr 12-14/WMNiE/2022 z dnia 03.02.2022 dofinansowano ze środków budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zadanie: Działalność artystyczna Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera" - umowa nr 12-15/WMNiE/2022 z dnia 03.02.2022 dofinansowano ze środków budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji>

Zadanie: Działalność Pracowni Badań Łemkoznawczych przy ŁZPiT "Kyczera" – umowa nr 12-16/WMNiE/2022 z dnia 03.02.2022 dofinansowano ze środków budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zadanie: Działalność bieżąca Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera" – umowa nr 12-1/WMNiE/2022 z dnia 20.04.2022 dofinansowano ze środków budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zadanie: Zakup pozycji antykwarycznych do Pracowni Badań Łemkoznawczych przy ŁZPiT "Kyczera" – umowa nr 12-13/WMNiE/2022 z dnia 04.02.2022 dofinansowano ze środków budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zadanie: Warsztaty kamieniarskie połączone z renowacją nagrobków na cmentarzach łemkowskich w Łabowej i Czyrnej – umowa nr 12-17/WMNiE/2022 z dnia 09.03.2022 dofinansowano ze środków budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zadanie: Opracowanie, druk i promocja książki „Preselyly nas musowo. Listy Łemków z lat 1947-1948” – umowa nr 12-55/WMNiE/2022 z dnia 15.06.2022 dofinansowano ze środków budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

mswia logotyp