• Zadanie: Działalność artystyczna Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera" - umowa nr 11-26/WMNiE/2023 z dnia 28.02.2023 dofinansowano ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Zadanie: XXVI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Świat pod Kyczerą" - umowa nr 11-24/WMNiE/2023 z dnia 17.04.2023 dofinansowano ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Zadanie: Działalność Pracowni Badań Łemkoznawczych przy ŁZPiT "Kyczera" - umowa nr 11-25/WMNiE/2023 z dnia 28.02.2023 dofinansowano ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Zadanie: Zakup pozycji antykwarycznych do Pracowni Badań Łemkoznawczych przy ŁZPiT "Kyczera" - umowa nr 11-28/WMNiE/2023 z dnia 28.02.2023 dofinansowano ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Zadanie: Warsztaty kamieniarskie połączone z renowacją kapliczek i nagrobków na cmentarzu łemkowskim w Łabowej, Czyrnej i Krzywej - umowa nr 11-27/WMNiE/2023 z dnia 28.02.2023 dofinansowano ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Zadanie: Opracowanie, druk i promocja książki "Preselyly nas musowo. Listy Łemków z lat 1947-1948". Tom 2 - umowa nr 11-29/WMNiE/2023 z dnia 28.02.2023 dofinansowano ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Zadanie: Przygotowanie i druk rocznika naukowego "Caryna" poświęconego historii, kulturze, językowi, literaturze i sztuce Łemków - umowa nr 11-30/WMNiE/2023 z dnia 17.04.2023 dofinansowano ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Zadanie: Działalność bieżąca Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera" - umowa nr 11-1/WMNiE/2023 z dnia 17.03.2023 dofinansowano ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
min spraw wew