aktualności


Program XIX Międzynarodowe Festiwalu Folklorystycznego
Część Dolnośląska


afisz ds

Program XIX Międzynarodowe Festiwalu Folklorystycznego
Część Małopolska


afisz mal
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wybór Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”– I etap.

Ogłoszenie – Biuletyn Zamówień Publicznych 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.11.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.11.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.11.2015 - dodatkowe załączniki na końcu dokumentacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Czytaj więcej: Ogłoszenie o II przetargu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wybór Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”– I etap.

Ogłoszenie – Biuletyn Zamówień Publicznych 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.11.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.11.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.11.2015 - dodatkowe załączniki na końcu dokumentacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Czytaj więcej: Ogłoszenie o II przetargu (2)

Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona Wybór Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”– I etap" z powodu przekroczenia możliwości finansowych Zamawiającego.

Treść ogłoszenia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wybór Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”– I etap.

Ogłoszenie – Biuletyn Zamówień Publicznych 

Uzupełnienie dokumentacji z dnia 13.10.2015 - dostępne na dole pod załącznikami

Uwaga! - Zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.10.2015

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przetargu