aktualności


XXV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
01.07.2022 - 10.07.2022

plakat mini1


XXV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
01.07.2022 - 10.07.2022

plakat mini1
mkidn2 mini2
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dzięki subwencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” mógł rozpocząć kolejny etap prac budowlanych w swojej siedzibie przy ulicy Zofii Kossak w Legnicy.

Czytaj więcej: Trwają prace budowlano-remontowe w siedzibie Zespołu „Kyczera”

Przedmiot zamówienia: Wybór Wykonawcy zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”– III etap „Przebudowa kamienicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – remont dachu”.

Ogłoszenie_BZP
Strona_tytułowa
Rozdział 1: Formularz oferty
Rozdział 2: Instrukcja dla Wykonawców IDW
- Załączniki do IDW
Rozdział 3: Projekt umowy z załącznikami
Rozdział 4: Dokumentacja
Rozdział 5: Formularz cenowy